Treść zapytania: Zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2018
Zapytanie ofertowe: Załacznik_nr_1_formularz-oferty z dnia 13.02.2018
Ważne do: 22.02.2018

W wyniku postępowania ofertowego jako wykonawcę wybrano Kolegium Nauk Technicznych
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy